SPAGHETTI - GUDSTJENESTER

Onsdag den 20. september kl. 17:30 i Ørum kirke

Onsdag den 15. november kl. 17:30 i Ørum kirke

 

Gudstjenesterne henvender sig til børn mellem 3 og 9 år, men alle er velkomne, både yngre og ældre.

Gudstjenesten varer en halv time, hvor vi synger med børnene og fortæller en historie fra bibelen.

 

Vores børnekor vil også deltage i gudstjenesterne. 

 

Efter gudstjenesten spiser vi i sognegården.

Der vil være spaghetti og kødsovs, samt saftevand.

Maden koster 10 kr. for børn og 15 kr. for voksne

Vi glæder os til at byde velkommen til en gudstjeneste i børnehøjde.

SALMESANG I ØRUM KIRKE

Torsdag den 21. september kl 19.00

er der salmesangsaften i Ørum kirke, da vores organist Lena har valgt at gå på pension.

Lena vil denne aften vælge hendes yndlingssalmer og dele dem med os andre.

Efterfølgende vil der være kaffe i våbenhuset

HØSTGUDSTJENESTER

Traditionen tro holdes der høst gudstjeneste i alle pastoratets kirker

Stenvad Kirke den 24. september kl. 16.00

Efterfølgende er der en let anretning i dåbsværelset

Ørum Kirke den 1. oktober kl. 10.30

Efterfølgende er kirken vært ved frokost i sognegården

Ginnerup Kirke den 8. oktober kl. 10.30

Efterfølgende er der kaffe i våbenhuset

SOGNEAFTEN - HILDEGARD AF BINGEN

Klosteret Abetei Skt. Hildegard

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 i Ørum kirke

 

I Middelalderens Tyskland ved Rhinen komponerende den benedik - tinske nonne Hildegard af Bingen

nogle af de smukkeste toner, der nogensinde er skabt for den menneskelige stemme.

Oplev udvalgte sange og tekster fra hendes hånd, i en stemningsfyldt og meditativ aftensgudstjeneste

 

Sangene fremføres af den svenske sopran Märta Nilsson der er uddannet på det kgl. Danske musikkonservatorium, København.

 

Sankt Hildegard af Bingen (1098- 1179) hører til de mest bemærkelsesværdige åndspersonligheder

fra middelalderen. Hendes evner og kvalifikationer var usædvanlige inden for så forskelligartede områder

som lægevidenskab, teologi og musik.

Hun har efterladt sig flere bemærkelsesværdige større og mindre skrifter, og hendes ry for hellighed blev endelig officielt anerkendt da pave Benedikt XVI kanoniseretde hende og er klærede hende for kirkelærer i 2012.

I 1150  grundlagde Hildegard et nonnekloster på Rupertsberg ved Bingen og i 1165 endnu et på den anden

side af Rhinen. Hun var abbeddisse for begge klostre til sin død.

 

Arrangementet koster 40 kr.

LUTHER - TIL KAMP MOD ORDET

Tirsdag den 14. november kl. 19.00 i Ørum Sognegård

ved Kasper Koch

 

I anledning af 500-året for Luthers teser i Wittenberg, kommer denne nye kirkefortælling.

Teserne var ikke et opgør med paven, de var tænkt som en hjælp og en vejledning,

men efterhånden åbnede de for reformationen, der siden har præget hele Europa, fordi man

enten var for eller imod.

Fortællingen om Luther vil kredse om den følsomme teolog, der tog kampen op mod paven, og

samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsomste. Med stor

sproglig finfølelse og genialitet skabte han det moderne sprog med sin tyske bibeloversættelse,

samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer.

 

Det, der hele tiden holdt ham på sporet, var evangeliet – og ikke menneskers udlægninger.

Troen – og ikke vores forsøg på at virke fromme

 

Kasper Koch, fortæller og foredragsholder, udtaler selv om fortællingen:

 

Folk siger, jeg har en god hukommelse. Det tror jeg egentlig ikke jeg har, men hvis jeg kan

omforme facts til fortælling, så står alt glasklart for mig. Og ikke for mig alene: al statistik

viser styrken i fortælling som pædagogisk redskab.

Fortælling er ikke bare underholdning for mig, det er også en lære proces, en erkendelse,

en vej til social opdagelse.

 

Arrangementet koster 40 kr.

JULEKONCERT MED RANDERS KAMMERKOR

Tirsdag 5. december kl. 19.00 i Ørum Kirke:

Julekoncert med Randers Kammerkor.

Randers Kammerkor synger julen ind i Ørum kirke.

Se nærmere program i næste Sognenyt.

Del dette:
Klik her for at komme til sjaelesorg.nu