JULEKONCERT MED RANDERS KAMMERKOR

Tirsdag 5. december kl. 19.30 i Ørum Kirke:

 

Giver Randers Kammerkor advents- og julekoncert i Ørum Kirke under ledelse af Britta Nedergaard Hansen,

 

der har sit daglige virke som organist ved Enghøj Kirke i Randers.

 

Randers Kammerkor, der kan betegnes som et amatørkor i professionelt tilsnit, består af ca. 25 sangere. Korets repertoire omfatter korsatser fra både den nyere og ældre klassiske kormusik på højt niveau med hovedvægten lagt på kirkelige værker.

 

 

JULEAFSLUTNING

Denne dag er alle børn, fra børnehave, dagpleje, legestuer og andre jævn aldrende, samt forældre

og bedsteforældre velkomne i Ørum kirke.

Vi skal sammen med børnene synge forskellige julesalmer og sange, og de store børn fra

børnehaven vil lave et lille krybbespil.

Jeg glæder mig til en hyggelig formiddag.

Vibeke Høggaard Sommer

SKOLERNES JULEAFSLUTNING

Onsdag den 20. december

0-5 årgang: Ørum skole kl. 8.30 ved Vibeke Høggaard Sommer

6-9 årgang Ørum skole kl 11.30 ved Vibeke Høggaard Sommer

Djurslandsskolen

kl. 10 ved Michael Piilgaard

GOSPEL-GUDSTJENESTE I ØRUM KIRKE

den 14. januar kl. 16.00

I flere år har Ørum i samarbejde med Grenå og Veggerslev

afholdt et gospel-arrangement i samarbejde med Rune Herholdt

og band. Derfor glæder vi os til at byde jer velkommen til en

festlig gudstjeneste, hvor musikken er i fokus.

Rune Herholt vil instruere og øve gospelsange med konfirmanderne

i løbet af dagen, så de er velforberedte.

I er alle velkomne i kirken til en anderledes gudstjeneste.

JEPPE AAKJÆRS LIV OG DIGTNING!

Sogneaften den 25. januar kl. 19.00 i Ørum sognegård

Ulrik R. Damm er tidligere organist ved henholdsvis Sct. Clemens Kirke og Sct. Mortens Kirke i Randers og

gik for nogle år siden på pension.

Birgitte Kaas Sørensen er tidligere korist ved Sct. Clemens Kirke i Randers og kirkesanger ved kirkerne

i Kousted og Råsted samt nuværende korist ved Sct. Mortens Vokalensemble.

Ulrik og Birgitte arbejder sammen om et Børnekor på Jennumparkens fritidshjem, hvor Birgitte også er

institutionsleder.

Gennem dette arbejde er de blevet inspireret til selv at tage ud at optræde, og de har også en fælles

fortid i Sct. Clemens Kirke i Randers.

I Ørum sognegård fortæller Ulrik Damm om Jeppe Aakjærs opvækst, digtning og livet på Jenle.

Sangene i programmet er fra perioden 1899-1927 med melodier af bl.a Th. Aagaard, Carl Nielsen, Alfred

Toft, Johannes Nørgaard, Aage Lund og en melodi fra 2015 af Ulrik Damm.

Nogle af sangene er meget kendte, men der vil også være mindre kendte sange på repertoiret.

De fleste af sangene introduceres med Jeppe Aakjærs begrundelse for og inspiration til at skrive digtet.

Programmet vil indeholde både solo og fællessang!

AT VÆRE PRÆST FOR EN USYNLIG MENIGHED

Sogneaften den 20. februar kl. 19.00 i Ørum sognegård

Kom og hør Gadepræsten Mette Birk fortælle om:

»At være præst for en usynlig menighed«

i sit daglige arbejde med byens udsatte borgere Gadepræstens primære arbejde

består i at samtale med mennesker der henvender sig.

Derudover indgår gadepræsten i et tæt samarbejde med diverse sociale tilbud og frivillige organisationer.

Mette Birk udtaler:

»Jeg vil ikke sidde og proppe Gud og Jesus ned i hovedet på dem, jeg snakker med. Aldrig i livet. Der

synes jeg, man rammer helt ved siden af. Det kunne jeg ikke finde på. Men det er tit, jeg taler om tro

med folk, når jeg har snakket med dem nogle gange.

Så kan de måske begynde at fortælle, hvad de tænker og tror på. Så spørger de ofte, hvad jeg tror. De

kan også spørge til, hvad jeg tror, der sker med de døde. Der kan jeg fortælle om håbet.

Når man sidder i meningsløs - hedens vold, så er det et vildt godt redskab, at man kan begynde at tale

om håb,«

har Mette Birk fortalt til magasinet Kirken i Østjylland.

Pris 40 kr.

SPAGHETTI - GUDSTJENESTE

Onsdag den 21. februar kl. 17:30 i Ørum kirke

 

Gudstjenesterne henvender sig til børn mellem 3 og 9 år, men alle er velkomne, både yngre og ældre.

Gudstjenesten varer en halv time, hvor vi synger med børnene og fortæller en historie fra bibelen.

 

Vores børnekor vil også deltage i gudstjenesterne. 

 

Efter gudstjenesten spiser vi i sognegården.

Der vil være spaghetti og kødsovs, samt saftevand.

Maden koster 10 kr. for børn og 15 kr. for voksne

Vi glæder os til at byde velkommen til en gudstjeneste i børnehøjde.

Del dette:
Klik her for at komme til sjaelesorg.nu