Omsorgs- og ansvarserklæring, navneændring, navngivning foretages på

www.borger.dk.

Er der brug for en attest, rettes henvendelse til:

Præstesekretær Anna Nielsen, Nørregade 12, 1. tv., 8500 Grenaa

Tlf.nr. 86331316 eller mail: anni@km.dk

HVOR SKAL JEG HENVENDE MIG VED..

Fødsel:

 

Er barnets forældre gift, skal man ikke foretage sig noget.

 

Er forældrene ikke gift:

Faderskab skal anmeldes ved at afgive en omsorgs- og ansvarserkæring

på www.borger.dk

Dette skal dog gøres inden 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen giver

fælles forældremyndighed.

 

 

Navngivning:

Et barn skal navngives, inden det er ½ år.

Det gøres på www.borger.dk

 

Dåb:

Dåb aftales med den præst, der skal forestå handlingen.

Et barn skal navngives, inden det er ½ år.

 

Kirkelig vielse:

Henvendelse til sognepræsten med hensyn til aftale om dato.

Prøvelsesattesten, som udfærdiges på rådhuset, afleveres til sognepræsten

sammen med navne og adresser på to vidner.

 

Indmeldelse i Folkekirken:

Vil du gerne være medlem af Folkekirken?

Det kan gøres sådan:

1. Du kan udfylde denne blanket:

Anmodning om optagelse/genoptagelse i Folkekirken

Som sendes eller afleveres: Kirkekontor-Landsogne, Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa

Eller:

2. Du kan kontakte én af sognepræsterne.

 

Navneændring:

Det gøres på www.borger.dk

Vær opmærksom på, at der skal betales et gebyr for navneændringer.

 

 

Navneændring i forbindelse med vielse er i de fleste tilfælde gratis.

Det gøres på www.borger.dk

 

Dødsfald:

Et dødsfald anmeldes digitalt på www.borger.dk

senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Bedemanden kan evt. være behjælpelig med anmeldelsen.

Samtidig aftales dato for bisættelse eller begravelse.

 

 

Ønskes besøg af sognepræsten:

Sognepræsten kan kontaktes hvis man ønsker besøg hjemme.

Pårørende, naboer eller venner, som er bekendte med, at en person

ønsker besøg, er også altid velkomne til at henvende sig.

Del dette:
Klik her for at komme til sjaelesorg.nu