HVAD SKER DER DERUDE? - AF SVEN SKOVMAND

 

Hvor mange kommer egentlig i kirkerne?

 

Ifølge Kristeligt Dagblad for 1. august 2017 har en række forskere udtrykt ønske om, at vi kan få en

 

bedre kirkestatistik i Danmark på linje med, hvad man har i Sverige og Norge.

 

Forskerne ønsker ikke kun at få tal for højmesserne, men også for andre kirkelige aktiviteter som for eksempel babysalmesang.

 

I Aalborg Stift er man imødekommende over for forskerne. Man har foretaget kirketællinger de sidste

 

tre år, men har hidtil kun oplyst tallene på provstiniveau

 

I Aarhus Stift er man mere forbeholden. Biskop Henrik Wigh-Poulsen ser ikke noget formål i at sætte tællinger i gang.

 

 

Ny Provst

 

Efter 23 år går provsten for Norddjurs provsti Anders Holt på pension ultimo september.

 

Andershar i sin lange periode som sognepræst og provst boet i Veggerslev, hvor han som sognepræst

 

har varetaget sognene Voldby, Karlby, Villersø og Veggerslev.

 

Stillingen som provst vil bliveændret, og fremover vil provsten have bopæl i Grenå, hvor en ny bolig er købt, og provsten skal indgå i præstefælleskab med de andre Grenåpræster.

 

Pt. vides det ikke, hvornår en ny provst vil blive indsat i stillingen.

 

 

I Aarhus skal kirken tænkes med i byplanerne

 

Ifølge Jyllands-Posten for 2. august 2017 skal provst og sognepræst Esben Thusgård fra Risskov gøre en

 

indsats for, at Aarhus Kommune tænker kirken med i sine byplaner.

 

Han ønsker, at kirken skal bidrage aktivt til bylivet, og at man derfor skal være tidligt ude i forhold til

 

planlægningen.

 

For at få tid til opgaven har han siden februar i år været frikøbt fra sit arbejde som sognepræst.

 

Frikøbet gælder for de tre år, som menes at være nødvendige.

 

 

Kirkerne skal kunne ses uden for gudstjenesterne

 

Ifølge Kristeligt Dagblad for 2. august går biskoppen i Roskilde, Peter Fischer-Møller, nu ind for, at

 

man i højere grad end i dag lader kirkerne være åbne for uden for en tid, hvor der holdes gudstjenester.

 

Mange kirker er i dag lukkede, fordi man frygter for hærværk og tyveri af kunstskatte.

 

Det problem bør efter biskoppens mening løses, ved at man låser de værdifulde ting inde, når der er mulighed for besøg.

 

Derimod tror han ikke på et forslag, der går ud på, at man som på bibliotekerne kan bruge sit sygesikringskort til at få adgang til de kirker, man ønsker.

 

Løsningen har blandt andet den ulempe, at den ikke kan bruges af turister, som jo ikke har et dansk sygesikringskort.

 

 

Del dette:
Klik her for at komme til sjaelesorg.nu