Vibeke Høggaard Sommer

ØNSKES BESØG AF SOGNEPRÆSTEN:

Sognepræsten kan kontaktes hvis man ønsker besøg hjemme.

Pårørende, naboer eller venner, som er bekendte med, at en person ønsker besøg, er også altid velkomne til at henvende sig.

SOGNEPRÆSTEN HOLDER FRI:

Fast fridag: Mandag

 

REFORMATIONSJUBILÆET

2017 er reformations jubilæumsår.

Det er 500 år siden, at Luther slog sine 95 teser op i Wittenberg. En begivenhed der var begyndelsen til

en ny forståelse af kristendommen, og som knap 20 år senere, i 1536, fik den danske konge til at indføre

protestantismen i Danmark.

Og hvad var det så Luther gjorde, der var så fantastisk, at mange mennesker lod sig overbevise om en ny

udlægning af kristendommen? Han gav almindelige mennesker mulighed for at være medspillere. For at

tage ansvar. Nu kunne de forstå det, som foregik i kirken, fordi sproget ændredes fra latin til deres modersmål.

Folk fik indsigt, og mulighed for at være ansvarlige kristne.

I dag er det ikke så meget den kirkelige indsats, der bliver fremhævet, når moderne mennesker taler om

Luther. Men den lutherske reformation havde i sin tid en række væsentlige sidegevinster kulturelt, etisk og politisk, som ikke er til at komme uden om, når den europæiske historie skal fortælles. Det gælder f.eks. væsentlige værdier som menneskerettigheder, og respekten for andre.

I debatten finder vi mange stemmer, der ikke vil acceptere, at Luther som kristent menneske var foregangsmand

for disse værdier. Disse stemmer nægter vedholdende, at de gode samfundsværdier, som vi hylder i dag,

har deres rødder i noget kristent.

Men specielt to steder har Luther haft stor betydning for opbygningen af de samfund, hvor protestantismen

vandt frem.

Det ene er Luthers understregning af samvittighedens betydning og den enkeltes personlige ansvar. Når man

begår fejl, er det ens egen skyld, og så må man selv tage ansvar for fejlen, søge tilgivelse for den og arbejde

på at forbedre sig.

Det andet er den protestantiske kristendoms betoning af livet i kald og stand. Det enkelte menneskes

personlige frihed og ansvarsfølelse er vigtige i forhold til opbygningen af et demokrati. Men tanken om

livet i kald og stand pålægger stadig det enkelte menneske en forpligtelse på livet nu og her, det indebærer

også en forpligtelse over for ens medmennesker og ens fædreland.

Derfor har protestantisk kristendom været med til at forme vores demokrati og almene leveregler som

barmhjertighed, retfærdighed og respekt for andre mennesker.

Nogen vil argumentere for, at disse kerneværdier ikke kun kommer ud af protestantismen, men er eviggyldige

værdier, der findes i mange kulturer. Men der findes statistisk belæg for, at lande med protestantiske

kulturer er stabile demokratier, med en høj grad af tillid mellem mennesker.

Derfor er Luther stadig vigtig her 500 år senere. For det er tydeligt at verden er under forandring, og pligt -

følesen mange steder forsvinder.

Luthers fokus på pligt, samvittighed og respekt mennesker imellem bliver udfordret i det moderne samfund.

Jeg oplever generelt, at det person - lige ansvar forsvinder, hvis mennesker begår fejl. Det er nemt, at skyde

skylden på sine medmennesker eller samfundet. Og hvis først vi fralægger os det personlige ansvar og

pligtfølelsen over for vores næste, så vil vores demokrati og samfundsstruktur komme til at se voldsomt

anderledes ud i allerede på kort sigt.

Derfor er reformationsjubilæet en oplagt mulighed for at diskutere, hvilke værdier vi fortsat ønsker skal

præge vores samfund, ligesom Luther stillede spørgsmålet for 500 år siden.

Vibeke Høggaard Sommer

Del dette:
Klik her for at komme til sjaelesorg.nu